Gabinet chorób płuc

Zakres poradni chorób płuc:

 • choroby alergiczne układu oddechowego
 • astma oskrzelowa
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • zapalenie płuc oraz oskrzeli
 • gruźlica
 • mukowiscydoza
 • grzybica płuc
 • pylica płuc
 • obturacyjny bezdech senny (OBPS)
 • odma płucna
 • sarkoidoza i inne choroby śródmiąższowe płuc
 • rak płuc

Badania:

 • USG płuc
 • RTG klatki piersiowej
 • Tomografia komputerowa klatki piersiowej
 • spirometria
 • spirometria czynnościowa z próbą rozkurczową

dr n. med. Ryszard Nowak – pulmonolog

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie, którą ukończyłem w 1992r. Posiadam 2 specjalizacje 2 stopnia (choroby wewnętrzne i choroby płuc), tytuł doktora nauk medycznych oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego stwierdzający posiadanie kwalifikacji do samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie specjalności choroby wewnętrzne. Moje doświadczenie wynika z 22 lat pracy na oddziałach wewnętrznych oraz kilku lat w Poradni Pulmonologicznej i Medycyny Rodzinnej. Jestem członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Chorób Wewnętrznych.