Gabinet chorób wewnętrznych

Interna, nieprawidłowo nazywana medycyną ogólną, to nauka o chorobach wewnętrznych. Jest to bardzo szeroka dziedzina, a lekarze tej specjalności zajmują się diagnostyką i leczeniem chorób dotyczących wszystkich układów w organizmie człowieka.
Podczas odbywania specjalizacji, wielu lekarzy ma obowiązek odbyć staż na oddziale chorób wewnętrznych, w przypadku niektórych specjalizacji wymagane jest odbycie np. 3-letniego szkolenia z interny. Interniści najczęściej pracują na szpitalnych oddziałach chorób wewnętrznych, izbach przyjęć, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowyych (SOR) i w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Leczą zachowawczo chorych z zakresu m.in.:

 • kardiologii
 • pulmonologii
 • gastrologii
 • endokrynologii
 • reumatologii
 • hematologii
 • nefrologii
 • alergologii.

W zakresie działań internisty znajdują się:

 • badanie fizykalne pacjenta
 • przeprowadzanie wywiadu z pacjentem
 • interpretacja wyników badań, np. RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej
 • wykonywanie niektórych procedur, takich jak nakłucie jamy opłucnej czy kardiowersja elektryczna
 • ustalenie rozpoznania i leczenia
 • edukacja zdrowotna.

Podczas wizyty lekarz zbiera od pacjenta szczegółowy wywiad dotyczący występujących dolegliwości, niepokojących objawów, przewlekłych chorób i przyjmowanych leków. Ponadto internista bada pacjenta poprzez, m.in. badanie wzrokowe (oglądanie skóry i błon śluzowych), badanie palpacyjne, opukiwanie, osłuchiwanie.
W zależności od zgłaszanego problemu, internista może wprowadzić odpowiednie leczenie lub zlecić wykonanie dodatkowych badań. W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej mogą to być między innymi:

 • badania hematologiczne (morfologia krwi, układ krzepnięcia)
 • badanie moczu
 • EKG
 • spirometria
 • gastroskopia
 • kolonoskopia
 • USG jamy brzusznej
 • RTG klatki piersiowej

Internista może ponadto zlecić badania, takie jak: ECHO serca, próba wysiłkowa, tomografia komputerowa klatki piersiowej.Lekarz internista pracujący w przychodni POZ przyjmuje pacjentów nie tylko w przypadku pogorszenia się ich stanu zdrowia, ale również na planowo umówione wizyty, np. w celu wykonania szczepienia ochronnego, rutynowej kontroli przebiegu chorób przewlekłych, zmiany leków, wystawiania recept, skierowań na rehabilitację lub leczenie szpitalne.
Do najczęściej leczonych przez internistów chorób należą:

 • choroby serca i układu krążenia:
 • nadciśnienie tętnicze
 • miażdżyca
 • zakrzepica
 • zaburzenia rytmu serca, np. migotanie przedsionków
 • niewydolność serca
 • choroby układu oddechowego:
 • astma oskrzelowa
 • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 • zapalenie płuc
 • cukrzyca, stopa cukrzycowa
 • niedoczynność i nadczynność tarczycy
 • osteoporoza
 • przewlekła choroba nerek
 • choroba wrzodowa
 • anemia.

Do niepokojących objawów, które sugerują konieczność konsultacji z internistą, mogą należeć:

 • kaszel
 • duszności
 • gorączka
 • kołatanie serca
 • obrzęki
 • ból brzucha
 • ból pleców
 • osłabienie
 • omdlenie
 • utrata masy ciała
 • bóle stawów.

dr n. med. Ryszard Nowak – internista

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie, którą ukończyłem w 1992r. Posiadam 2 specjalizacje 2 stopnia (choroby wewnętrzne i choroby płuc), tytuł doktora nauk medycznych oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego stwierdzający posiadanie kwalifikacji do samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie specjalności choroby wewnętrzne. Moje doświadczenie wynika z 22 lat pracy na oddziałach wewnętrznych oraz kilku lat w Poradni Pulmonologicznej i Medycyny Rodzinnej. Jestem członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Chorób Wewnętrznych.