Kardiochirurgia

Kardiochirurgia to rozległa i wysoko specjalistyczna dziedzina medycyny. Do najczęściej wykonywanych w ramach kardiochirurgii zabiegów należą m.in.:

 • chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej,
 • CABG – operacje pomostowania tętnic wieńcowych (tzw. by-passy),
 • OPCAB – operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego (na bijącym sercu),
  operacje leczenie wad nabytych serca,
 • leczenie chirurgiczne powikłań zawału mięśnia sercowego (np. tętniak lewej komory, ostra niedomykalność mitralna),
 • operacje leczeniu wad zastawki mitralnej, aortalnej i trójdzielnej (np. plastyka zastawki, wymiana/ proteza zastawki itp.),
 • operacyjne leczenie tętniaków aorty,
 • operacje rozwarstwienia aorty,
 • operacyjne leczenie wad wrodzonych serca,
 • leczenie chirurgiczne zaburzeń rytmu serca, guzów serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia,
 • leczenie powikłań wyżej wymienionych procedur, zabiegów i operacji,
 • przeszczep serca (a także jednocześnie serca i płuca lub obu płuc),
 • i inne.

– dr n. med. Maciej Kolowca – kardiochirurg