Gabinet Kardiologiczny

Powodów rozwoju chorób serca jest naprawdę wiele, a ich konsekwencje są niezwykle poważne, dlatego im wcześniej kardiolog postawi diagnozę i rozpocznie leczenie, tym szybciej rosną szanse pacjenta. Do najczęściej spotykanych chorób toczących mięsień sercowy oraz układ krwionośny należą następujące jednostki chorobowe:

  • choroba wieńcowa,
  • stan przedzawałowy,
  • niewydolność serca,
  • zapalenie mięśnia sercowego,
  • zapalenie osierdzia,
  • migotanie przedsionków,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • zwężenia i niedomykalności zastawek serca,

Każde z wyżej wymienionych schorzeń może prowadzić do śmierci w związku z czym właściwa diagnostyka w momencie wystąpienia niepokojących objawów oraz odpowiednio szybkie wszczęcie leczenia mogą uratować Twoje życie. Serce pomimo tego, że jest niesamowitym narządem, nie jest niezniszczalne, a przeszczepy, choć od wielu lat są praktykowane, nie są codziennością.

W zasadzie każde z tych schorzeń może skończyć się śmiercią. Serce chociaż jest niesamowitym narządem, nie jest niezniszczalne. Przeszczepy choć od wielu lat są praktykowane, to nie są na porządku dziennym, choćby dlatego że nie zawsze znajdzie się dawca.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski – kardiolog

Jestem specjalistą kardiologiem oraz ekspertem w zakresie urządzeń wszczepialnych, takich jak stymulatory serca, defibrylatory (ICD) oraz układy resynchronizujące (CRT). Wykonuję zabiegi implantacji tychże urządzeń oraz usuwania elektrod wewnątrzsercowych.

W mojej praktyce kontroluję urządzenia firm Abbott (St. Jude), Biotronik i Medtronic. Ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie, zdobywając dyplom w 1990 roku. Jestem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. Posiadam certyfikaty Asocjacji Rytmu Serca oraz European Heart Rhythm Association.

Moja ścieżka zawodowa rozpoczęła się w 1990 roku w II Klinice Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie. W 2006 roku objąłem stanowisko kierownika Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu.

Od 2016 roku pełnię funkcję kierownika Kliniki Kardiologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. W latach 2019-2021 byłem Przewodniczącym Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W 2003 roku obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Optymalizacja postępowania po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora”, a w 2011 roku uzyskałem tytuł doktora habilitowanego medycyny na podstawie rozprawy „Zastosowanie diagramów rekurencyjnych w ocenie zmienności rytmu serca w okresie poprzedzającym wystąpienie częstoskurczu komorowego i migotania komór u chorych z kardiowerterem-defibrylatorem”.

W 2014 roku otrzymałem tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaś w kwietniu 2021 roku zostałem mianowany profesorem przez Prezydenta RP. Dodatkowo, jestem doradcą panelu ekspertów Komisji Europejskiej.

Poza pracą, moje pasje obejmują jazdę konną, taniec towarzyski oraz zainteresowanie historią średniowiecza.

dr n. med. Wojciech Stecko – Kardiolog, Angiolog, Internista

Pracuję w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie na stanowisku zastępcy kierownika Pracowni Radiologii Zabiegowej.

Posiadam specjalizacje w zakresie: chorób wewnętrznych, kardiologii oraz angiologii (choroby naczyń).

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób serca. Od 2005 roku wykonuję zabiegi z zakresu kardiologii inwazyjnej, obecnie są to m.in. koronarografia, angioplastyka wieńcowa oraz zamknięcia ubytków wewnątrzsercowych. Jestem certyfikowanym diagnostą i operatorem, a doświadczenie zdobywałem w ośrodku klinicznym w Zabrzu oraz na licznych szkoleniach i warsztatach zagranicznych.

Przeprowadzam diagnostykę nieinwazyjną chorób układu sercowo-naczyniowego (echo serca, monitorowanie EKG metodą Holtera, pomiary ciśnienia tętniczego metodą Holtera, badania USG niektórych obszarów naczyniowych).

Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych oraz członkiem następujących towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Angiologiczne, European Society of Cardiology, Euro CTO Club.