Badania laboratoryjne

Laboratoryjne badanie krwi to dobry sposób kontrolowania swojego zdrowia.  Stanowią nieocenioną pomoc dla lekarza w diagnozowaniu i monitorowaniu postępów leczenia.