Punkcja opłucnej

Torakocenteza, czyli nakłucie jamy opłucnej, jest procedurą zarówno diagnostyczną, jak i terapeutyczną, stosowaną w przypadku obecności płynu w jamie opłucnej. Polega ona na przezskórnym wprowadzeniu do jamy opłucnej igły, co umożliwia pobranie materiału do badań i ewakuację nagromadzonego płynu.