Spirometria

Badanie spirometryczne to nieinwazyjna metoda pozwalająca ocenić najważniejsze parametry dotyczące wentylacji układu oddechowego. Spirometria znakomicie sprawdza się u pacjentów z chorobami obturacyjnymi płuc, w tym z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i astmą oskrzelową. To właśnie dzięki wynikom badania spirometrycznego lekarz może stwierdzić, z jak bardzo zaawansowanym stadium choroby mamy do czynienia.