Tomografia Komputerowa – pełny zakres łącznie z badaniem serca i naczyń

Tomografia komputerowa powstała w wyniku udoskonalenia techniki wykonywania zdjęć rentgenowskich. Do tomografii komputerowej, podobnie jak w przypadku zwykłych zdjęć rentgenowskich, używa się promieniowania rentgenowskiego. Różnica polega na tym, że źródło promieniowania i detektor, który je rejestruje, są ruchome, obracają się wokół ciała pacjenta i wykonują wiele zdjęć, każde w nieco innej pozycji. W ten sposób powstaje kilka tysięcy ujęć badanego narządu, które komputer łączy w jeden trójwymiarowy obraz.
Żeby wykonać badanie, pacjent musi położyć się na stole tomografu, czasami jest unieruchamiany, żeby zmniejszyć ryzyko powstania nieostrości obrazu spowodowanej przypadkowym poruszeniem ciała. Czas badania zależy od zakresu informacji, których potrzebuje lekarz, i oscyluje w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.
Tomografia komputerowa dostarcza o wiele więcej informacji niż tradycyjne zdjęcie rentgenowskie, ale z drugiej strony naraża pacjenta na kilkakrotnie większą dawkę promieniowania. Z tego powodu tomografii nie należy nadużywać.
Tomograf komputerowy Optima CT660 to trójwymiarowy tomograf komputerowy nowej generacji, o uproszczonej i usprawnionej obsłudze.

Pozwala wejść w nową erę opieki nad pacjentem i uzyskać doskonałość operacyjną ułatwiającą szybką akwizycję przy niskiej dawce.

Ponadto oferuje pełne możliwości zaawansowanych aplikacji, takich jak:

 • Zaawansowane aplikacje kardiologiczne
 • Onkologia
 • Angiografia
 • Obrazowanie dynamiczne

Optima CT660 ma na celu pomóc w trudnych sytuacjach związanych z obrazowaniem, równocześnie oferując wysoką jakość obrazu i liczne funkcje redukcji dawki na jednej platformie, która ułatwia codzienną praktykę kliniczną, oferując wysoką wydajność bez żadnych kompromisów.

 • Sytuacje nagłe — skanowanie w jednym przebiegu z diagnostyczną jakością obrazu i rekonstrukcją obrazów w czasie rzeczywistym
 • Onkologia — wykrywanie, charakteryzowanie i ocena ilościowa zmian
 • Angiografia — szeroka gama aplikacji do dynamicznej CTA i oceny funkcjonalnej
 • Perfuzja — dwukrotnie większe pokrycie przy niższej dawce
 • Układ krążenia — kompleksowe rozwiązania do oceny serca i naczyń.
 • Prostota — łatwe ułożenie pacjenta w domyślnej pozycji, z ograniczeniem konieczności ręcznego układania, półautomatyczne przetwarzanie obrazu, usprawniające przebieg pracy.

Przygotowanie do badania Tomografii komputerowej z kontrastem

ZGŁOSIĆ SIĘ 15 MIN. PRZED BADANIEM

Do badania należy:

 1. zgłosić się na czczo z wodą niegazowaną (1 litr)
 2. wykonać badanie krwi: TSH i KREATYNINA (ważne 2 tygodnie)
 3. nie przyjmować doustnych leków przeciwcukrzycowych pochodnych metforminy 24 godziny przed badaniem
 4. mieć ze sobą dowód osobisty
 5. dostarczyć poprzednie MR lub KT (jeśli były wykonywane w innej placówce)

Przygotowanie do Tomografii serca

ZGŁOSIĆ SIĘ GODZINĘ PRZED BADANIEM

DO BADANIA NALEŻY :

 1. zgłosić się na czczo
 2. wykonać badanie krwi: KREATYNINA, TSH (badania ważne 2 tygodnie)
 3. dostarczyć dowód osobisty
 4. w przeddzień i w dniu badania wskazane przyjęcie większej ilości płynów doustnie (woda niegazowana)
 5. w dniu badania przyjąć wszystkie leki przyjmowane na stałe z wyjątkiem doustnych leków przeciwcukrzycowych pochodnych metforminy (odstawić na 24 godz. przed badaniem)
 6. dostarczyć pełną dokumentację medyczną mającą związek z badaniem
 7. po badaniu nie wolno prowadzić samochodu